Üretim TeknikleriPorland'ın ürettiği porselenin en önemli özelliği, yüksek kaolen oranı ve ancak yüksek ısıda eriyen Feldspat sırıdır. Yüksek ısıda sırın altındaki porselen gövde de camlaşmaktadır. Bu niteliklerinden dolayı Porland Porselen ürünleri üstün sır kalitesi, mukavemet ve estetik açıdan harikulade görünüm kazanmaktadır.


PORSELEN ÜRETİM AŞAMALARI NELERDİR ?


ARGE


Porland Porselen Ar-Ge biriminde;


 • - Porselen teknolojisinin gelişmesini sağlayacak yeni bilgileri elde etmek ve mevcut bilgilerle üretimin doğru yapılmasını sağlar,
 • - Kaliteli ürün elde etmek amacıyla ürün reçetelerinde kullanılan tüm malzemelerin kullanım öncesi fiziksel ve kimyasal testlere tabi tutarak girdi kontrolleri yapar,
 • - Porselenin yanı sıra alternatif ürün geliştirme çalışmaları yapılır,
 • - Nihai ürüne; TS ve diğer uluslararası test standartlarına uygun şekilde testler yapılarak ürünün kalitesi test edilir. (çarpma dayanım, mukavemet, deterjan dayanım vb)

PROSES KONTROL


Porland Porselen Proses Kontrol biriminde;


 • - Hamur Hazırlama biriminden sevkiyata kadar tüm süreçten geçen ürünlerin kriterler uygun olarak üretilmesini kontrol eder.
 • - Kriter dışı görülen uygulamalar durdurulur, ürünün bir kerede doğru yapılması sağlanır.
 • - Görülen hatalar ilgili olarak birimlere bilgi verilir, gerekli Düzeltici Önleyici faaliyetlerin yapılması sağlanır.
 • - Tüm sürecin iş akışına uygun olarak AS400 sisteminde ilerlemesi sağlanır.

HAMUR HAZIRLAMA


Porselen üretimi hamur hazırlama bölümünden başlar.


 • - Hammadde olarak kil, kaolen, kuvars, K-feldspat, kalsit, dolomit kullanılmakta olup, yüksek kalitedeki bu hammaddeler hem yurtdışında'ki hemde yurtiçinde'ki tedarikçilerinden sağlanır.
 • - Şekillendirilecek ürüne göre belirli oranlarda karıştırılan çamur farklı şekillendirme yöntemlerine göre ayrı ayrı işlemlerden geçirilir.
 • - İzostatikpres yöntemi ile şekillendirme için spray dryer da granül,
 • - Plastik şekillendirme için vakum preste sucuk,
 • - Döküm yöntemi ile şekillendirme için de döküm çamuru hazırlanır.
 • - Sırlama bölümünde kullanılacak şeffaf ve renkli sırlar hazırlanır,

ŞEKİLLENDİRME


1- Plastik şekillendirme (torna)


- Plastik şekillendirme yöntemi ile fincan, kupa, bazı tabaklar, kase,tuzluk,şekerlik, çorbalık, tencere, hardallık, kürdanliık, yumurtalık vb, gibi ürünler yapılabilmektedir.


2- Döküm şekillendirme


- Basınçlı döküm yöntemi ile kayıklar, fırın kapları amorf yapılı ürünler vb, şekillendirilir.

- Boş döküm şekillendirme yöntemi ile tuzlu ve biberlikler, kürdanlıklar, sosluklar, çorbalıklar, demlikler, demlik ve çorbalık kapakları üretilir.

- Dolu döküm şekillendirme yöntemi ile kaşıklar, bazı oval tabaklar, biblolar vb gibi ürünler üretilir.


3- Pres ile şekillendirme

İzostatik pres ile şekillendirme yöntemi ile yuvarlak tabak, oval tabak, çukur tabak, kayık tabak ve kase üretimi yapılabilir. Üretimin büyük bir kısmı bu yöntem ile yapılmaktadır.


PİŞİRİM


BİSKÜVİ PİŞİRİM


Şekillendirme bölümünde şekillendirilen ürünler sırlama öncesi belirli bir mukavamet ve su emme kapasitesine sahip olabilmesi için rutubetlerini attıktan sonra 1000°Cde ortalama 15-17 saatte biskuvi pişirim yapılır. Bisküvi pişirimini tamamlamış mamuller sırlamaya hazır hale gelir.


SIRLAMA Bisküvi pişirimi yapılan mamuller hamur hazırlama bölümünde hazırlanan sır ile Daldırmalı sırlama yöntemi ile sırlama yapılır. Triplex ve minör makinelerde otomatik daldırma ile sırlama ve bantlarda ise el ile daldırmalı sırlama yapılır. Triplex makinelerde tabaklar, minörde ise kaseler, el ile sırlamada ise kayıklar tabaklar, fincanlar, kupalar vb ürünler sırlanır.


SIRLI PİŞİRİM


Sırlanan tüm mamuller önce ürünlerin fırın plakalarına yapışmaması için ayakları silinir ve fırına yüklenir. Sırlı pişirimi 1350°C-1370°C de 6-7 saatte redüktif ortamda yapılır.


PORSELEN DEKORLAMA TEKNİKLERİ


Porselen ürün üzerine uygulanan dekorlar; kullanım amacı,üretim adetleri ve ürün işlevine göre farklı tekniklerde uygulanabilmektedir.


Bu yöntemlerden bazıları;

 • - Çıkartma,
 • - Fırça ile boyama,
 • - Kumlama,
 • - Püskürtme boyama,
 • - Elek baskı.

Seri anlamda üretilen ürünlerde,çıkartma adını verdiğimiz teknikte, porselen boyaları serigraf baskı yöntemi ile özel kağıtlara basılır ve bu çıkartmalar da porselen ürün üzerine monte edilerek uygulanır.


Özel üretim dekoratif ürünler de ise ağırlıklı olarak el dekoru adını verilen teknik ile uygulanır. Bu yöntem de dekor, elle fırça kullanarak veya püskürtme boya yöntemi ile ürün üzerine uygulanmaktadır.


PORSELEN DEKOR PİŞİRİM YÖNTEMLERİ


SIRİÇİ


 • - Sır içi dekorlamada ürünler 1200°C derecede fırınlanır.Desenlerin basımında 1200°C derceye dayanıklı boylar kullanılır. Renk yelpazesi sır üstü boyalar kadar geniş değildir. 1200°C fırınlanan porselen ürünlerin sır tabakası 1200°C dercede ergime noktasına gelir,ergiyen sırın içine boya gömülür. Böylece çok sert olan sır tabakasının zırhına bürünür.

 • - Renkler solmaz-çıkmaz bulaşık makinesine gönül rahatlığı ile yıkayabilirsiniz.

 • - Sır şeffaf bir katman olduğundan (cam gibi,camdan sert)içine gömülen desen parlak görünür. Eliniz desen üzerinde gezdirdiğinizde boya ele genelde gelmez ancak bazı boyalar elle his edilebilir. Fakat desen yüzeyi kaygandır.

 • - Sır içi uygulamada Altın Yaldız dekor yapmak mümkündür. Sır üstü dekorlamada yapılan gibi parlak görünmez. Fırın sonrası her bir ürün tek tek parlatılması gerekir. Bulaşık makinesine girer zamanla görünümü daha da bozulur ve soluklaşır. Tamamen çıkmaz.


SIRÜSTÜ


 • - Sır üstü dekorlamada ürünler 850°C dercede fırınlanır. Desenlerde 850°C dayanıklı boyalar kullanılır. Sır içinde kullanılan boyalar kullanılmaz. Renk yelpazesi sır içine göre daha yüksektir.

 • - Sır üstü pişirimde porselen yüzeyindeki sır katmanı pişim derecesinden dolayı sır içindeki gibi ergimez bu yüzden boya sır katmanına fazla gömülmez. Boyalar sır yüzeyine tutunması boya içindeki bir takım maddelerden dolayı oldukça iyidir.

 • - Dayanım ömrü sır içi kadar olmasa bile, kullanıcıları memnun edecek düzeydedir.


SIRALTI


 • - Sıratlı dekorlama;bisküvi pişirimi yapılan ürün üzerine “yüksek sıcaklık boyaları” olarak adlandırılan boyalar kullanılarak yapılan dekoru ifade eder.

 • - Sır altı renk dekoru için boya direkt olarak biskuvi ürün üzerine uygulanır ve eriyen sır renkler üzerinde bir örtü tabakası oluşturur.

 • - Prensip olarak, sır altı dekor pişirimi, porselen için sır pişirimini temsil eder ve 1350°C-1370°C sıcaklıklarda gerçekleştirilir.


DEPOLAR


Beyaz Mamul Deposu Üretimden gelen ürünler öncelikle beyaz mamul deposu stoğuna alınır. Üretim emirlerine uygun olarak; Dekorlanacak ise önce ayakları Lippert taşlama makinesinde parlatılır ve daha sonra yıkama makinesinde yıkanır ve kurutulur, gerekli kalite ayrımlar yapılır ve bu şekilde Dekor Bölümüne gönderilir. Dekor uygulaması olmayacak ise ayak parlatma ve yıkama işlemlerinden sonra direk olarak paketleme bölümüne gönderilir.


PAKETLEME VE SEVKİYAT


Paketleme ve Sevkiyat Dekor pişirimi yapılan ürünler ve dekorsuz gönderilecek tüm ürünler sevk edilmeden önce gerekli ambalaj etiketleri ile birlikte paketlenir. Sevk emrine uygun olarak ürünler Sevkiyat bölümünden sevk edilir.